Vážení čtenáři a inzerenti,

soukromá inzerce je zveřejňována poplatek za, a to 24,- Kč za první inzerát a 12,- Kč za každý další; otištění fotografie či obrázku bude naopak zlevněno na 36,- Kč. Poplatky přijímáme ve formě poštovních známek v dané hodnotě. Inzeráty vyplňujte na přiložené formuláře. Předplatitelé Motor Journalu mají v každém čísle jeden inzerát zdarma (uveďte svůj var. symbol nebo jméno s adresou).
Maximální povolená délka inzerátu je 250 znaků. Formulář má daný počet políček pro tiskací písmo (delší inzeráty zveřejníme pouze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě). Nevyžadujeme originální formulář; můžete si jej zkopírovat, kolikrát potřebujete. Vyžadujeme pouze pečlivé vyplnění čitelným tiskacím písmem. Inzeráty začínejte vždy formulací „Prodám“, „Koupím“ nebo „Vyměním“, u rubrik Díly pokračujte „na“ a dále uveďte značku stroje v 1. pádě (např. Prodám na Tatra 52...). Inzeráty jsou řazeny abecedně, což usnadňuje následné vyhledávání.
Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát, jehož obsah je v rozporu s právními předpisy nebo by mohl poškodit její pověst.
Uzávěrka inzerce příštího čísla je vždy 10. den v měsíci.
Inzeráty přijímáme těmito způsoby:
• poštou (na inzertním formuláři)
• faxem (jen první inzerát pro předplatitele)
• telefonicky (jen první inzerát pro předplatitele)
• e-mailem na info(at)MotorJournal.cz (jen první inzerát pro předplatitele)
U inzerátů, které nebudou splňovat uvedené podmínky, nemůžeme zaručit jejich otištění.

Inzerci můžete také zadat přes i-Veteran.cz

Informace o předplatném a řádkové inzerci:
Kateřina Kupková
tel.: 545 242 605
e-mail: info(at)MotorJournal.cz